UKE 28

Fellesferien er i gang, men det blir full drift på Vallø gjennom sommeren. Lasteskipet Fast SAM ligger nå til kai på Vallø for opplasting av rundt 2000 tonn med forurensede masser som skal til termisk behandling i Nederland. Lastingen vil være avsluttet innen kl. 19:00 mandag kveld. Mandag – fredag blir det utkjøring av forurensede masser til Taranrød med 3-4 vogntog noe som tilsvarer 40-50 passeringer hver dag. På anlegget er det graving, interntransport og forbehandling av masser. Det blir sortering og sikting av jord- og steinmasser hele uken samt knusing av stein. Ved finvær og vindretning fra syd sydvest blir det ikke knusing etter kl. 17:00 denne uken.