Uke 29

Mandag den 16. juli ble det funnet en del av en bombe i forbindelse med gravearbeidene på Vallø. Politiet ble varslet og anlegget ble evakuert i henhold til gjeldende prosedyrer. Politiet kontaktet forsvarets bombeeksperter som foretok en kontrollert sprengning av det som var igjen av bomben sent mandag kveld. Arbeidene på anlegget ble tatt opp igjen tirsdag morgen. Hendelsen ble dekket av Tønsberg blad og enkelte andre medier. Eventuelle spørsmål om hendelsen kan rettes til Esso eller til Politiet.

Onsdag- fredag blir det utkjøring av forurensede masser til Taranrød med 2-3 vogntog noe som tilsvarer 30-40 passeringer hver dag. Det kommer ingen lasteskip til Vallø denne uken. På anlegget er det graving, interntransport og forbehandling av masser. Det blir sortering og sikting av jord- og steinmasser hele uken samt knusing av stein. Ved finvær og vindretning fra syd sydvest blir det ikke knusing etter kl. 17:00 denne uken.