Uke 3

Lasteskipet Fast SUS er ventet til kai på Vallø mandag ettermiddag. Tirsdag blir skipet lastet opp med ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling slik at det senere kan benyttes til vegbyggingsformål.
Foruten skipslasting blir det graving opplasting og transport av forurensede masser med lastebil og henger. Dessuten fortsetter inntransport av rene steinmasser for tilbakefylling.5 – 8 vogntog vil være på veien hele uken. Tirsdag og torsdag kjøres det til 19:00. På anleggsområdet blir det også noe pigging som vil gi noe støy.