UKE 30

På Vallø fortsetter vi arbeidet i fellesferien og denne uken har vi full drift på anlegget. Fast WILL ligger til nå til kai hvor vi laster omtrent 2000 tonn med forurensede masser som skal til termisk behandling i Nederland. Lastingen vil være avsluttet innen 19:00 mandag kveld. Hele uken vil det gå tre vogntog med forurensede masser til Lindum, noe som tilsvarer ca 20-30 passeringer per dag. Ellers fortsetter vi med graving, interntransport, sortering, behandling og tilbakefylling av masser inne på området. Det vil også være noe pigging knusing av stein i løpet av uken som vil gi noe støy.