Uke 31

Arbeidet starter opp igjen etter tre ukers stopp i fellesferien. Med unntak av noe aktivitet i uke 28.
Gravearbeidene fortsetter. Det samme gjelder forbehandling av masser, interntransport, samt uttransport av forurensede masser og innkjøring av rene masser for tilbakefylling.
Seks – syv vogntog vil være i sving denne uken, noe som tilsvarer rundt 90 passeringer daglig.

Det ventes ikke problemer med gass eller lukt denne uken, med unntak av fredag den 2. aug. da varslet vindretning og temperatur er ugunstig med tanke på spredning av gass og lukt. Vi følger med på mer detaljert værvarsel og gjør tiltak for å unngå uakseptable ulemper for de nærmeste naboene.