Uke 31,32,33

Arbeidene på Vallø ble gjenopptatt 30. juli etter to ukers stopp.
Rett før ferien ble det igjen funnet en bombe på Vallø. Nærmeste naboer ble evakuert en kortere periode fredag 13. juli i forbindelse med uskadeliggjøring av bomben. Alt ble gjort i henhold til avtalte prosedyrer og bombefunnet ble godt dekket av media, f.eks. Tønsberg blad. Eventuelle spørsmål i denne forbindelse kan rettes til politiet.
Etter ferien har vi ryddet opp etter håndtering og detonasjon av bomben. Ellers er arbeidene gjenopptatt, og det graves og fylles. Forurensede masser kjøres ut og rene masser kjøres inn. Sommerværet har vært upåklagelig og arbeidsforholdene gode.