UKE 32 OG 33

I tillegg til de «normale» aktivitetene på Vallø har vi besøk av skipet «Mimer» som nattestid ligger ved kaia her på Valllø, og på dagtid utfører undersøkelser av steinvollen og sjøområdet utenfor. Mimer ankom Vallø søndag 4. august og startet arbeidene uke 32. Tønsberg blad omtaler skipet i en artikkel onsdag 14. august.