Uke 33 (og32)

I dag, mandag 14 aug. ligger Fast SAM til kai på Vallø for opplasting av ca. 3.000 tonn med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Lastingen blir ferdig i løpet av dagen i dag, innen kl. 19:00. Onsdag kommer Fast SUS for opplasting av ca. 2.000 tonn med forbehandlede forurensede masser som skipes til Latvia og skal brukes til brenning under produksjon av sement. Hele uken blir det utkjøring av masser med lastebil og henger (vogntog) til Lindum på Taranrød. Det blir også innkjøring av rene masser med to – tre vogntog. Dette medfører opp til 80 passeringer per dag. Litt avhengig av graden av «returkjøring».

I uke 32 hadde vi ett skip, Fast SUS som fraktet ca. 2.000 tonn forurensede masser til Nederland. Utkjøring av masser med fire vogntog og interne aktiviteter på anlegget som graving, interntransport, sortering, pigging og knusing + tilbakefylling med godkjente masser.

Internt på anlegget i uke 33 fortsetter disse arbeidene.