Uke 34

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø, for opplasting av ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Opplastingen antas å bli ferdig i løpet av dagen og avsluttes rundt kl. 19:00 i kveld.
For øvrig foregår graving, forbehandling av masser, utkjøring av forurensede masser med lastebil og tilbakefylling med rene masser.
Vi øker nå antall lastebiler for økt tempo på tilbakefyllingen. Dette vil medføre noe økt trafikk, men våre sjåfører vil ta hensyn og avpasse kjøring etter forholdene.