Uke 35

Sensommer og arbeidstemperaturer tilbake til det mer normale.
Innkjøring av rene masser er trappet opp. Massene brukes til å fylle opp området til slik det var da vi startet arbeidene høsten 2015. Seks-syv vogntog leverer tunellstein, opprinnelig fra Holmestrandtunellen, og sprengstein fra Freste og Stokke pukkverk. I tillegg kjøres forurensede masser ut fra anlegget. Dette innebærer økt trafikk, ca. 120 passeringer per dag. Det er Hannevold transport som har transportoppdraget i prosjektet, og dette har så langt vært løst på en utmerket måte.
Det er fortsatt en del forurensede masser igjen på området, og gravearbeidene fortsetter for fullt. Gravemassene forbehandles, og klargjøres for uttransport eller tilbakefylling avhengig av tilstand. I uke 35 blir det også knusing av stein som vil gi noe støy.
I følge værmeldingen blir det relativt gunstig vær og vind denne uken med tanke på spredning av gass og lukt fra arbeidene, så dette ventes ikke å utgjøre noe problem.