Uke 35

Lasteskipet fast SAM ligger igjen til kai på Vallø for opplasting av ca. 3.000 tonn med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Lastingen blir ferdig i løpet av dagen i dag, innen kl. 19:00 Hele uken vil det bli utkjøring av masser med lastebil og henger til Lindum på Taranrød. Det blir også innkjøring av rene masser med to – tre vogntog. Dette medfører opp til 80 passeringer per dag. Internt på anlegget blir det graving, interntransport, forbehandling, sikting knusing og dessuten tilbakefylling med godkjente masser.

GASS- OG LUKT

Gassmålere brukes på og rundt anlegget for måling og registrering av gassnivå. Hvis det registreres nivåer over gjeldende grenseverdier vil de nærmeste naboer bli varslet, og tiltak bli satt i verk for å redusere utslipp. De masser som skaper den verste lukten er lokalisert, og uansett vindretning de nærmeste dager, vil disse massene ikke bli behandlet. Det vises for øvrig til innlegg på denne siden fredag 18. august i år.