uke 36

Det ventes ingen skip til Vallø denne uken. Hele uken vil det bli utkjøring av masser med lastebil og henger til Lindum på Taranrød. Det blir også innkjøring av rene masser med to – tre vogntog. Dette medfører opp til 80 passeringer per dag. Internt på anlegget blir det graving, interntransport, forbehandling, sikting knusing og dessuten tilbakefylling med godkjente masser.

GASS- OG LUKT

Det er ikke ventet noe nevneverdig lukt fra anlegget til nærmeste naboer denne uken. Varslet vindretning er fra Nord-Nord øst og det er varslet noe regn og fuktig vær. Likevel følger vi med på dette som vanlig, og dersom gassnivåene skulle komme over gjeldende grenseverdier vil vi sende ut egen varsling.