uke 37

Det blåser friskt på Vallø i dag, mandag 11. september. Lasteskipet Fast Jef er ventet til Vallø på fredag 15/9.. Lasting blir sannsynligvis mandag 18/9. Hele uken vil det bli utkjøring av masser med lastebil og henger til Lindum på Taranrød. Det blir også innkjøring av rene masser med to – tre vogntog. Dette medfører opp til 80 passeringer per dag. Internt på anlegget blir det graving, interntransport, forbehandling, sikting knusing og pigging av betongmur og fundamenter. Piggingen vil gi noe støy, men foregår i Nord østre del av anlegget ut mot Oslofjorden, dvs. langt fra nærmeste nabo.

GASS- OG LUKT

Det er ikke ventet noe nevneverdig lukt fra anlegget til nærmeste naboer denne uken. Vindretning er nå fra sørøst med fuktighet og regn, og med varslet dreining til nord vest, mot slutten av uka. Dersom gassnivåene likevel skulle komme over gjeldende grenseverdier vil vi sende ut egen varsling.