Uke 38

I dag, tirsdag ligger lasteskipet Fast JEF til kai på Vallø. Skipet skal lastes med omtrent 3 000 tonn med forurensede masser som skal fraktes til Nederland for termisk behandling.

Videre denne uken fortsetter vi gravearbeidene og forbereder disse massene for uttransport eller tilbakefylling avhengig av forurensningsgrad. Innkjøring av rene masser fortsetter med seks – åtte vogntog daglig og det kjøres ut masser fra onsdag til fredag med fire vogntog. Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veien feies og vannes for å hindre spredning av støv og vogntogene kjører gjennom hjulvask før de forlater anlegget.

Det er meldt vindretning fra sør nesten hele uka som er ugunstig med tanke på spredning av lukt og gass men det ventes ikke problemer med dette denne uken.