Uke 38

Vi fortsetter arbeidet på Vallø i fint høstvær mandag 18. September. Denne uken blir det graving og tilbakefylling av innkjørte rene masser. Vi skal også kjøre masser til deponi hos Lindum på Taranrød, men dette vil ikke starte opp før på tirsdag. Denne kjøringen medfører 40-60 passeringer per dag, avhengig av returkjøring. Vi vil også ha interntransport, forbehandling, sikting av jordmasser og pigging av stein. Sistnevnte vil kunne gi noe støy, men foregår i sørenden av anlegget for å unngå støy til nærmeste nabo. Lasteskipet Fast Jef kommer torsdag 21. September og skal bringe 3000 tonn forurensede masser til Nederland. Opplastingen vil foregå innenfor normal arbeidstid, 07.00-19.00.

 

GASS- OG LUKT

Vi forventer ikke noe nevneverdig lukt fra anlegget til nærmeste naboer denne uken. Vindretning vil være fra nord, med noe vind fra sør mandag ettermiddag, onsdag og torsdag. Dersom gassnivåene likevel skulle komme over gjeldende grenseverdier vil vi sende ut egen varsling.