Uke 39

Høsten har kommet og vi fortsetter arbeidet på Vallø.

Grunnet stormen i slutten av forrige uke så blir det begrenset med graving denne uken på grunn av håndtering av vannmassene som har samlet seg opp. Det vil være arbeid med pigging av stein og betong denne uken.

Vi er ferdige med forbehandling av de mest forurensede massene og skal begynne å demobilisere noe av utstyret som har blitt brukt til dette denne uken.

Vi fyller tilbake med både interne og eksterne rene masser. Innkjøringen av rene masser fortsetter med 6-11 vogntog per dag og dette kan produsere noe støv men veiene blir vannet og vogntogene må passere hjulvask før de kjører ut av anlegget.

Det ventes ikke problemer med gass og lukt denne uken.