Uke 39

Det går daglig 4 vogntog med masser til og fra Vallø denne uken. Dette medfører opp til 80 passeringer per dag. Lasteskipet Fast Jef er ventet til Vallø for opplasting på torsdag av 3000 tonn forurensede masser som skal til Nederland.  Internt på anlegget blir det graving, interntransport, forbehandling, sikting knusing og pigging. Piggingen og knusing av stein vil gi noe støy fra anlegge i arbeidstiden 07:00 – 19:00.

 

ANGÅENDE GASS- OG LUKT

Det er ikke ventet noe nevneverdig lukt fra anlegget denne uken. Varslet vindretning er fra Nord-øst med dreining øst i slutten av uka. Dersom gassnivåene likevel skulle komme over gjeldende grenseverdier vil det bli sendt ut egen varsling.