Uke 40

Høstferie, men arbeidene går sin gang på Vallø. Det kjøres lite masser ut denne uken, men mye rene masser inn. 10 vogntog kjører inn rene masser fra Stokke pukkverk, Freste pukkverk og Solum. En del av massene er tunellstein fra Holmestrandtunellen. En stadig større del av området tilbakestilles til samme nivå som før opprydningen startet. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Forbehandlingsanlegget for syrebek er rigget ned, og graving i syrebek er ferdig, med unntak av eventuelle enkelte mindre forekomster. Vi venter derfor færre problemer med gass og lukt denne uken og fremover