Uke 40

Uke 40 blir det svært liten aktivitet på anlegget på Vallø som følge av bombefunn torsdag i forrige uke. Alle de vanlige aktivitetene blir innstilt inntil videre, mens gjennomgang av hendelsen pågår. Noen tar også høstferie denne uken.

Torsdag den 28. september litt før kl. 15.00 ble det igjen funnet en bombe i forbindelse med oppryddingsarbeidene på Vallø. Anlegget ble evakuert og politiet ble kontaktet i henhold til prosedyre. Politiet kontaktet forsvaret som ankom fredagen og uskadeliggjorde bomben ved en kontrollert sprengning. Hendelsen er godt dekket i media, f.eks. Tønsberg blad.