uke 41

Vi fortsetter innkjøring av rene masser for tilbake-stilling av området her. 10 vogntog vil kjøre hele uken. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging av stein og betong vil foregå det meste av uken, og vi starter fjerning av behandlingsplattformen for syrebek.
På tross varslet tidvis ugunstig vindretning, fra sør, venter vi ikke problemer med gass og lukt denne uken.