Uke 41

Uke 41 blir det redusert aktivitet på anlegget på Vallø .

Fast JEF kommer til Vallø mandag kveld og lasting av skipet vil foregå tirsdag og onsdag innenfor normal arbeidstid (07:00 – 19:00). I tillegg blir det miksing av materialer syd på anlegget og noe interntransport. Det blir også vedlikeholdsarbeider og asfalteringsarbeider. Det blir ingen gravearbeider eller utkjøring av masser med lastebil fra anlegget, og det ventes ikke problemer med gass og lukt.

Vi minner om informasjonsmøte på Båtforeningens hus Tirsdag 10/10 kl. 17:30 – 19:30