Uke 42

Lasteskipet Fast SUS er ventet til Vallø i dag, mandag. Skipet blir lastet i løpet av tirsdag – onsdag og skal videre til Latvia. Massene skal brukes som brensel under sementproduksjon.
Vi fortsetter innkjøring av rene stein-masser for. 10 vogntog vil kjøre hele uken. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging betong vil foregå det meste av uken i forbindelse med fjerning av behandlingsplattformen syd på anlegget.
Selve blandeverket blir lastet opp onsdag for transportert til Belgia
Vi venter vi ikke problemer med gass og lukt denne uken.