uke 42

Det har vært liten aktivitet og stille på anlegget som følge av funn av bombe torsdag den 28. September og påfølgende interne undersøkelser. Aktivitetene tas opp igjen onsdag ettermiddag, og fra og med i morgen, torsdag blir det graving, interntransport og forberedende arbeider før vi igjen kan ha full aktivitet. Det vil ikke bli skipstransport og det planlegges for svært begrenset inn- og uttransport av masser