Uke 43

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø nå, mandag. Skipet blir lastet i løpet av dagen med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.
Vi fortsetter innkjøring av rene stein-masser og 10 vogntog vil kjøre hele uken. Fra tirsdag blir det også utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger til Lindum Taranrød. Total trafikkbelastning vil være 100 – 130 passeringer per dag. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging betong vil foregå det meste av uken i forbindelse med fjerning av behandlingsplattformen syd på anlegget.