Uke 43 – oppdatering lørdag 28. oktober

Lørdag 28. oktober vil det bli noe aktivitet på Vallø. Det blir utført vedlikeholdsarbeid samt noe graving. Det forventes ikke særlig støy fra dette, og arbeidet vil bli utført i tidsrommet 08:00 – 17:00.

Det er ikke ventet problemer med gass eller lukt som følge av dette arbeidet.