Uke 43

Det er fortsatt ikke full aktivitet på anlegget i uke 43. Men det  blir graving og interntransport på området, og dessuten utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser. Fire vogntog vil være i sving hele uken. Dette medfører 40 – 60 passeringer per dag. Det er ikke ventet lasteskip til Vallø denne uken. Det er planlagt knusing av stein som vil kunne gi noe støy innenfor arbeidstiden 07:00 – 19:00.