Uke 44

Tirsdag 30. oktober og Ingen snø på Vallø så langt. Nedbøren kommer som regn.
Denne uken blir det ingen utkjøring av masser, verken med lastebil eller med skip. Innkjøring av rene steinmasser fortsetter med 10 vogntog som er på veien fra 07:00 til 16:00. Tirsdager og torsdager kjøres det til 19:00. Ellers foregår graving, interntransport, sortering og sikting av masser. Prosjektet har begynt å demobilisere deler av anlegget, og det blir kontinuerlig pigging av betong denne uken. Dette gjelder lengst syd på anleggsområdet. Pigging av betong medfører støy. Støyen reduseres imidlertid betraktelig som følge av avstanden ut til anleggsgjerdet.