Uke (44) – 45 November

Det gjenstår enda noe graving på området, men vi regner nå at all graving avsluttes i november og nedrigging ferdigstillelse skjer i løpet av desember.
To skipslaster gjenstår, og det første skipet ventes i slutten av denne uken (uke 45).

Mandag den 11. november kl. 17:30 er det et informasjonsmøte for naboer og berørte parter i båtforeningens hus på Vallø med informasjon om prosjektet.