Uke 44

Denne uken blir det igjen graving og interntransport på området, og dessuten utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser. Fire vogntog vil være i sving hele uken. Dette medfører 40 – 60 passeringer per dag. Det er ikke ventet lasteskip til Vallø denne uken. Det er planlagt knusing av stein og sikting av jord- og steinmasser som vil kunne gi noe støy innenfor arbeidstiden 07:00 – 19:00. Tirsdag starter vi med prøvegraving i steinvollen mot Oslofjorden. Dette vil pågå i et par uker framover litt avhengig av vær og vind.