uke 45

Mandag den 5. november fant vi en fly-bombe fra 2. verdenskrig på Vallø. Dette er den fjerde hele bomben som er funnet under oppryddingsarbeidene her. Dette ble håndtert i henhold til gjeldene avtalte prosedyrer. De ordinære arbeidene ble innstilt i tre dager mens bomben ble uskadeliggjort av forsvarets eksperter assistert av våre folk. For øvrig er bombefunnet godt dekket i media, blant annet i Tønsberg blad. Eventuelle spørsmål til dette kan rettes til Politiet.

Torsdag 8. november ble lasteskipet Fast SUS lastet opp med ca. 3 000 tonn forurensede masser som ble fraktet til Nederland for termisk behandling. Dessuten ble gravearbeidene gjenopptatt.