Uke 45

Prøvegraving i steinvollen startet opp i forrige uke og fortsetter hele denne uken dersom værforholdene tillater det. Videre blir det utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser med lastebil og henger. Fire – fem vogntog vil være i sving hele uken, noe som betyr 50 – 60 passeringer per dag. På området blir det graving, interntransport, tilbakefylling, sortering og forbehandling av masser. Steinknusing kan gi noe støy innenfor arbeidstiden.

Når det gjelder gass og lukt, forventer vi ingen overskridelser av gjeldende grenseverdier. Værvarselet sier vind fra sørvest deler av uken, og vi tilpasser aktiviteten hvis nødvendig med tanke på gass og lukt fra anlegget.