Uke 46

Prøvegraving i steinvollen startet opp uke 44 og fortsetter også denne uken dersom værforholdene tillater det. Det blir ingen utkjøring av forurensede masser denne uken, men innkjøring av rene masser med tre – fire vogntog. Dette betyr 40-50 passeringer per dag. På området blir det graving, interntransport, tilbake-fylling, sortering og forbehandling av masser. Steinknusing kan gi noe støy innenfor arbeidstiden.

Vi forventer ingen overskridelser av gjeldende grenseverdier for konsentrasjon av gasser. Værvarselet sier vind fra sørvest mot slutten av uken, og vi tilpasser aktiviteten hvis nødvendig med tanke på gass og lukt fra anlegget.