Uke 47

Igjen ligger lasteskipet Fast SUS til kai på Vallø. Onsdag laster vi opp med 2.500 tonn som skal til Nederland for termisk behandling. Gravearbeidene og innkjøring av rene steinmasser fortsetter fullt med 6-10 vogntog. Det blir også noe utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger. Værforholdene gjør at det kan bli sølete på veien. Men vi har nettopp hatt service på hjulvaskeren som rengjør lastebilene før de forlater anlegget. I tillegg utføres jevnlig rengjøring av veien.
Husk refleks!