Uke 47

Det gjenstår nå et lite område å klargjøre før vi kan erklære gravingen for avsluttet. Det blir graveaktivitet også denne uken + ut og innkjøring av masser. Snøen har forsvunnet og den siste nedbøren kom som regn her ute. Det er vått i terrenget, men likevel lettere å ferdigstille områder uten snø.
Vi vil gjerne også takke for et godt nabomøte forrige mandag (11/11).