Uke 47

Prøvegraving i steinvollen startet opp uke 44 og denne uken vil vi gjennomføre den siste av fire prøvegravinger. Det blir ingen utkjøring av forurensede masser mandag, men tirsdag starter vi igjen med tre – fire vogntog som kjører forurensede masser til Taranrød. Det blir også innkjøring av rene masser med tre – fire vogntog. Dette betyr 40-50 passeringer per dag. På området blir det graving, interntransport, tilbake-fylling, sortering og forbehandling av masser.

Vi forventer ingen overskridelser av gjeldende grenseverdier for konsentrasjon av gasser. Værvarselet sier vind fra sør til sør-vest i slutten av uken, og vi tilpasser aktiviteten hvis nødvendig med tanke på gass og lukt fra anlegget.