Uke (48) og 49

Lasteskipet Fast SUS var på Vallø onsdag og torsdag i forrige uke (uke 48). I dag ligger Fast WILL til kai og skal ta med seg masser til Latvia for brenning i sementproduksjon. Dette blir siste skipet med forurensede masser fra Vallø og er dermed en viktig milepel i prosjektet!
Gravingen ble også ferdig i forrige uke, så nå gjenstår kun tilbakefylling, demobilisering og nedrigging. Denne uken blir det begrenset med lastebiltransport ut og inn fra anlegget.