Uke 49

Denne uken blir det utkjøring av forurensede masser med fem vogntog som går til Lindum i Drammen. Dette vil bety 30 – 35 passeringer per dag.

Fredag ankommer lasteskipet Fast JEF for å skipe ut ca. 3 000 tonn forurensede masser til Nederland.

Inne på området blir det graving, interntransport, tilbake-fylling, sortering og forbehandling av masser.

Vi forventer ingen overskridelser av gjeldende grenseverdier for konsentrasjon av gasser.