Uke 5

Lasteskipet «Fast SUS» ligger til kai på Vallø og lastes opp med forurensede masser mandag til 20.00. Fast SUS er skip nr. 50, og dette markeres med kake til mannskapet i dag. Prosjektet vil også ha en liten markering av dette på tirsdag.

I tillegg til uttransport med skip blir det utkjøring med lastebiler. Tre vogntog vil kjøre ut forurensede masser mandag til onsdag. Dette betyr rundt 40 passeringer per dag.

Det blir også graving, interntransport + sortering og forbehandling av masser hele uken.

 

Det ventes ikke problemer med støy, gass eller lukt denne uken.