Uke (50) og 51

Plattformer, vannrenseanlegg med vannoppsamlingsbasseng, anleggsveger og andre installasjoner demonteres og fjernes. De siste områdene tilbake-fylles med rene masser, og områdene klargjøres for overlevering. Prosjektet tar juleferie fra fredag 20. desember til mandag 6. januar. Men det blir vakthold i perioden. Noen arbeider gjenstår for utførelse i januar og brakkeriggen vil bli stående til slutten av januar.
Vi ønsker alle en riktig God Jul!