Uke 50

Fast Wil ligger til kai på Vallø mandag for å laste opp ca. 2 000 tonn forurensede masser som skal fraktes til Nederland for termisk behandling. Onsdag ankommer lasteskipet Fast Sam for å frakte ca. 3 000 tonn forurensede masser til Nederland igjen. For øvrig kjører 4 – 5 vogntog forurensede masser til Lindum  i Drammen, noe som betyr rundt 30-35 passeringer per dag.

Inne på området blir det graving, interntransport, sortering og forbehandling av masser.

Vi forventer ingen overskridelser av gjeldende grenseverdier for konsentrasjon av gasser denne uken.