Uke 51

Fast JEF ligger til kai på Vallø nå, mandag, og lastes opp med ca. 3 000 tonn med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.
Det kjøres inn rene steinmasser med syv vogntog mandag og ti vogntog tirsdag – torsdag. Dvs. samme trafikkbilde som de foregående uker.
Inne på anleggsområdet blir det graving og interntransport, men ingen spesielt støyende aktiviteter. Vi forventer heller ingen problemer med gass og lukt denne siste uken før jul. Siste ordinære arbeidsdag blir torsdag 20. desember.
Prosjektet ønsker alle en riktig God Jul!