uke 51

Siste arbeidsuke før jul.

Siste arbeidsdag denne uken blir torsdag 21. Desember. Fem vogntog kjører forurensede masser til Lindum, Drammen mandag til og med torsdag. Det graves på to fronter på området og massene transporteres internt, analyseres og bearbeides før de fraktes ut eller lagres for senere tilbakefylling.

Vi forventer ingen overskridelser av gjeldende grenseverdier for konsentrasjon av gasser denne uken.

Den første uken blir det kun forberedende arbeider som snømåking o.a. Første ordinære arbeidsdag neste år blir mandag 8. januar. Området vil bli bevoktet hele perioden

Valløy prosjektet ønsker alle en riktig God Jul!