Uke 6

Februar og full vinter på Vallø. Uke 6 venter vi nytt lasteskip for utskiping av forurensede masser. Ankomstdato er ikke bekreftet ennå. For øvrig fortsetter arbeidene, med noe redusert graving som følge av tele i bakken. Det blir likevel inn og uttransport av masser på med 8 – 10 vogntog på veien daglig. Inne på anlegget blir i tillegg til lasting av skip, pigging av betong, internkjøring, sikting og sortering av masser.