Uke 6

Lasteskipet «Fast SUS» ligger igjen til kai på Vallø og lastes opp med forurensede masser i dag, tirsdag.

I tillegg til uttransport med skip blir det utkjøring med lastebiler. Fire vogntog vil kjøre ut forurensede masser og rene masser blir kjørt i retur. Dette betyr rundt 50 passeringer per dag.

Det blir også graving, interntransport + sortering og forbehandling av masser hele uken.

 

Det ventes ikke problemer med støy, gass eller lukt denne uken. Vi holder øye med vindretningen som er varslet fra sør i slutten av uken, og avbøtende tiltak blir gjort om nødvendig.