Uke 7

Lasteskipet «Fast SUS» ligger igjen til kai på Vallø og lastes opp med forurensede masser i dag, tirsdag.

I tillegg til uttransport med skip blir det utkjøring med lastebiler. Tre –fire vogntog vil kjøre ut forurensede masser og rene masser blir kjørt i retur. Dette betyr rundt 45 passeringer per dag.

Det blir også graving, interntransport + sortering og forbehandling av masser hele uken.

 

Det ventes ikke problemer med støy, gass eller lukt denne uken. Vi ser an vindretningen , og avbøtende tiltak blir gjort om nødvendig.