Uke 7

Det graves og lastes på Vallø. Forurensede masser graves systematisk opp fra grunnen. Massene analyseres, vurderes og forbehandles før de sendes til godkjent deponi, forbrenningsanlegg eller fylles tilbake i henhold til gjeldende regler. Denne uken kommer ingen lasteskip, men det blir utkjøring av masser til Lindum Tarandrød med tre til fire vogntog i sving. Dette betyr rundt 40 passeringer per dag. I tillegg transporteres masser internt på anlegget, og det knuses stein for gjenbruk.