Uke 8

Vinter, vinterferie og OL, men likevel drift på Vallø.  Graving, utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger, innkjøring av rene masser, tilbake-fylling, sikting, sortering og forbehandling av masser. Ingen skip denne uken. 3 – 4 vogntog vil være i sving, tilsvarende 40-50 passeringer daglig.

Det er gunstig nordlig vindretning, og det ventes ikke problemer med lukt og gass denne uken.