Uke 9

Lasteskipet Fast SUS ventes til kai på Vallø mandag formiddag. Det blir opplasting av forurensede masser mandag og tirsdag. Skipet skal frakte massene til Nederland for termisk behandling.
For øvrig blir det innkjøring av rene masser for tilbakefylling på området med åtte vogntog.
Redusert graveaktivitet pga. tele i bakken, kun oppgraving og sanering av gamle oljetanker.
Lite støyende aktiviteter, og liten fare for gass og lukt.