Uke 9

Kalt vintervær på Vallø. Lasteskipet Fast Wil ligger til kai i dag, mandag, for opplasting av ca. 2.000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Lastingen forventet avsluttet innen kl. 19 i kveld.

Ellers fortsetter graving utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger, innkjøring av rene masser, tilbake-fylling, sikting, sortering, knusing av stein og forbehandling av masser.  Fire vogntog vil være i sving, tilsvarende rundt 50 passeringer daglig.

Det er varslet kaldt vær og nordlig vindretning, og det ventes ikke problemer med lukt og gass denne uken.