Vallø uke 12-13

Fredag den 17. mars kl. 12:15 ble det funnet en bombe på anlegget under graving. Bombingen av Vallø under 2. verdenskrig er vel kjent og godt dokumentert, så dette var ingen stor overraskelse. Anlegget hadde også derfor egne rutiner for bombedetektering og prosedyrer på plass for å håndtere eventuelle funn. Alle arbeider ble stoppet og anlegget ble evakuert da bomben ble funnet. Politiet ble varslet og overtok kontrollen over området. Bomben ble desarmert på stedet lørdag av bombeeksperter fra forsvaret og forlot Vallø lørdag den 18. mars kl. 19:23 før den ble sprengt på 4-6 m dybde på andre siden av Oslofjorden. For ytterligere informasjon om denne hendelsen viser vi til Politiet i Tønsberg, Esso Norge og det som er publisert i media, Nrk, Tønsberg blad oa.

Rutinemessig intern gjennomgang av hendelsen har pågått gjennom uke 12 og fram til og med tirsdag 28. mars. I denne perioden har det ikke foregått gravearbeider, men kun begrenset aktivitet med utkjøring og tilbakefylling av masser.

Gravearbeidene gjenopptas onsdag 29. mars, og vi regner med normal aktivitet i uke 14 før en stille påskeuke.